jump to navigation

Handboek voor nieuwe UBA-ers april 9, 2008

Posted by aadoek in Spoetnik.
Tags:
add a comment

Drie dagen geleden zijn de SPOETNIK-deelnemers begonnen met het schrijven van een handboek voor nieuwe medewerkers in wikivorm. Een blik op de statistieken leert dat inmiddels 45 mensen ingelogd hebben om een kijkje te nemen. Er zijn 401 bewerkingen gedaan.

Mij lijkt het aardig als dit handboek naast officiële teksten, zoals procedures en handleidingen, ook aandacht geeft aan handigheidjes die de meesten van ons heel goed kennen maar die tot op heden nergens expliciet (althans niet centraal) zijn gedocumenteerd. Ik heb zojuist een korte instructie toegevoegd over het op je thuis-pc verbinding krijgen met je UvA-directory (ofwel je F-schijf). Met dank aan Barbara Delchot.

Nieuwe gezichten april 5, 2008

Posted by aadoek in algemeen, Spoetnik.
add a comment


Zijn klanten net gewend aan JSTOR or LexisNexis, moet de leverancier zonodig de interface veranderen. Van Web of Science heb ik al een keer of vier een majeure ingreep in uiterlijk en functionaliteit meegemaakt. Dat de aanbieder zijn product constant wil verbeteren geloof ik heus, maar de verschrikte (eind)gebruiker concentreert zich in eerste instantie op het gemis van knoppen op vertrouwde plekken.

Aanstaande maandag zitten we met een vertegenwoordiger van OvidSP om de tafel om de nieuwe interface van ERIC, PsycInfo en andere databases te bespreken, die op 1-1-2009 wordt gelanceerd. Prettig dat de bibliotheek tijd krijgt om eraan te wennen, en de aanpassing van handleidingen en demo’s voor te bereiden, maar of de klant beter af zal zijn is ook deze keer maar de vraag. Nieuwe gezichten zien is als dating zonder chocola.

Later in 2009 zal de UBA – als alles goed gaat – een nieuw bibliotheeksysteem en publiekscatalogus in gebruik nemen. Zowel bibliotheekmedewerkers als klanten moeten zich nieuwe schermen eigen maken en hun werkwijzen aanpassen.

Ook de vele SPOETNIK-bloggers die WordPress als platform hebben gekozen, zien sinds kort een nieuwe ‘achterkant’. Het Dashboard met de berichteneditor en de weergave-functies zijn totaal anders ingericht. De ‘bewaar en ga door met bewerken’ knop is verdwenen. De Code-tab heet nu HTML. Daarmee zijn de afbeeldingen, links en een deel van de instructies in SPOETNIK week #2 in één klap verouderd.

De aanbieder kent zijn eigen database, systeem of tool het beste, maar is niet altijd in de ideale positie of het beste toegerust om erover met de gebruikers te communiceren.
Meebewegen is voor de bibliotheek als ‘doorgever’ de enige reële optie: de ondersteuning aan gebruikers optimaliseren, zich daarbij meer op functies dan op knoppen concentreren, hopen dat de interface een tijdje stabiel blijft en bij aanbieders het belang van de klant voorop stellen.